Impresszum

A jelen honlapot a GranSol Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Bókay János utca 2. 2. em. 7.; levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 73.; nyilvántartja a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága a 14-09-315107 cégjegyzékszámon; nyilvántartja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az E-000446/2014 felnőttképzési nyilvántartási számon; adószám: 23407219-2-14; e-mail: [email protected]; képviseli: Kiss Dániel ügyvezető) üzemelteti, a kapcsolódó tárhelyet pedig a DotRoll Számítástechnikai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; e-mail: [email protected]) biztosítja. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) védelme alatt állnak.